Witryna Czasopism.pl

nr 8 (210)
z dnia 20 kwietnia 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o… | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

felieton___NAJLEPSZE PISMO KULTURALNE

M.K.E. Baczewski

Uważam mianowicie, że dobre pismo kulturalne (DPK) winno mieć coś wspólnego z pornografią. Musi umieć i postawić problem, i poruszyć. Wpierw jednak poruszyć, dopiero w drugiej kolejności postawić. Tak przynajmniej wskazuje hierarchia fizjologiczna. Atoli DPK musi być czymś więcej: problem poruszony i postawiony ma ono doprowadzić do stanu sprzed poruszenia i postawienia, a zatem in statu nascendi, względnie in statu quo ante, a najlepiej in statu ante nascendi. Takie rzeczy DPK winno wyczyniać problemom.

 

felieton___PISANIE O NICZYM

Adam Ubertowski

Obudziłem się zlany potem, poczłapałem do lodówki, by napić się czegoś zimnego, otwieram drzwiczki, a ze środka wyskakuje, kto?, oczywiście, Agnieszka K.! „Masz felieton?”, pyta jakby nigdy nic, jakby zadawanie takich pytań z wnętrza lodówki marki chyba Goranje było czymś tak naturalnym jak śnieg w styczniu. Co ja plotę, przecież teraz nawet śnieg w zimie nie jest niczym oczywistym, wszystko się już aniołkom pomerdało, więc może siedzenie po lodówkach jest modne tej wiosny?

 

ULICZNICE

Agnieszka Weseli

Manifa wyzwala od racjonalności. Na co dzień staramy się przełamać zasadę, że o pewnych rzeczach ludzie racjonalni nie dyskutują: na przykład o tym, co leży w sferze prywatnej, jak seksualność czy rozmnażanie. Narażamy się na zarzut fanatyzmu, lecz próbujemy dyskutować. Często druga strona w dyskusji sięga po argument „emocjonalności”: jako kobiety nie potrafimy się odciąć od emocji. A oto nadarza się okazja, żeby się odciąć od myślenia! Okazja niebagatelna, bo ogromna, pełna krytycznych myśli głowa jest wielkim ciężarem. Zrzucamy ją! Dajemy się porwać oczyszczającemu nurtowi czystych emocji!

 

CZY LITERATURA KATOLICKA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA?

Michał Choptiany

Nie można przeoczyć w „Dekadzie Literackiej” [5-6 (225-226) 2007] dwóch jubileuszów, związanych z osobami Marty Wyki i Henryka Markiewicza. Redakcja dostarczyła czytelnikom wspaniałego materiału w postaci m.in. fantastycznych pastiszów pióra krakowskiej literaturoznawczyni, która zaiste przejrzała na wylot maniery stylistyczne i Różewicza, i Różyckiego, i jeszcze paru innych poetów. Zwróćmy także uwagę na Autokamerę obscurę autora Skrzydlatych słów, który mimo sędziwego wieku nadal trwa na posterunku filologicznej rzetelności, lecz tym razem ostrze satyry wymierzył pokornie w siebie samego.

 

TAJEMNICA PEWNEGO OPOWIADANIA

Agnieszka Kozłowska

Po raz kolejny pisarz uświadamia mi, jak wiele w nas schematów, jak szczelnie od środka wyłożeni jesteśmy kliszami oraz że trudno jest oddzielić, w mówieniu, a nawet myśleniu, nasze od cudzego. Darek Foks w najnowszym numerze „Twórczości” (4/2008) publikuje opowiadanie pt. Tajemnica Pustego Baku. To prawdziwa gratka dla kinomanów. Dla miłośników literatury zresztą też. Pamiętny film Anga Lee, Tajemnica Brokeback Mountain, stał się kanwą i pożywką dla autora, który skonstruował scenopis melodramatu przyszłości.

 

CZEMUŻ MNIE ZE MNIE ODZIERASZ?

Anna Herbut

Pierwszy numer filozoficzno-kulturalnego kwartalnika „Mêlée” (1/2008), wydawanego przez krakowskie wydawnictwo Homini, ma być kręgiem spokoju i wytchnienia, umożliwiającym dialog różnym, czasem wzajemnie wykluczającym się myślom i poglądom. W dialogu i konfrontacji tkwi bowiem jedyna możliwa, a jednocześnie godna miana prawdziwej próby, droga dla konstruktywnej i płodnej intelektualnie burzy mózgów. Przywołany przez Radosława Strzeleckiego w tekście pełniącym poniekąd funkcję wstępu (Mêlée, czyli w kręgu...) cytat z Jaspersa doskonale oddaje charakter projektu „Mêlée”...

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt