Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Agnieszka Kozłowska

od 2004 r. związana z Fundacją Otwarty Kod Kultury; wydaje i redaguje dwutygodnik „Witryna”, redaguje serwis Katalog Czasopism.pl, prowadzi program wolontariacki.

W 2011 r. aktywnie włączyła się w działania Komisji dialogu społecznego ds. Kultury w Warszawie.

Interesuje się filmem, a zwłaszcza autorskim filmem animowanym. Członek zarządu ASIFA Poland.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt