Witryna Czasopism.pl

nr 8 (210)
z dnia 20 kwietnia 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o… | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

CZY LITERATURA KATOLICKA JEST DO ZBAWIENIA KONIECZNIE POTRZEBNA?

Michał Choptiany

Nie można przeoczyć w „Dekadzie Literackiej” [5-6 (225-226) 2007] dwóch jubileuszów, związanych z osobami Marty Wyki i Henryka Markiewicza. Redakcja dostarczyła czytelnikom wspaniałego materiału w postaci m.in. fantastycznych pastiszów pióra krakowskiej literaturoznawczyni, która zaiste przejrzała na wylot maniery stylistyczne i Różewicza, i Różyckiego, i jeszcze paru innych poetów. Zwróćmy także uwagę na Autokamerę obscurę autora Skrzydlatych słów, który mimo sędziwego wieku nadal trwa na posterunku filologicznej rzetelności, lecz tym razem ostrze satyry wymierzył pokornie w siebie samego.

 

TAJEMNICA PEWNEGO OPOWIADANIA

Agnieszka Kozłowska

Po raz kolejny pisarz uświadamia mi, jak wiele w nas schematów, jak szczelnie od środka wyłożeni jesteśmy kliszami oraz że trudno jest oddzielić, w mówieniu, a nawet myśleniu, nasze od cudzego. Darek Foks w najnowszym numerze „Twórczości” (4/2008) publikuje opowiadanie pt. Tajemnica Pustego Baku. To prawdziwa gratka dla kinomanów. Dla miłośników literatury zresztą też. Pamiętny film Anga Lee, Tajemnica Brokeback Mountain, stał się kanwą i pożywką dla autora, który skonstruował scenopis melodramatu przyszłości.

 

CZEMUŻ MNIE ZE MNIE ODZIERASZ?

Anna Herbut

Pierwszy numer filozoficzno-kulturalnego kwartalnika „Mêlée” (1/2008), wydawanego przez krakowskie wydawnictwo Homini, ma być kręgiem spokoju i wytchnienia, umożliwiającym dialog różnym, czasem wzajemnie wykluczającym się myślom i poglądom. W dialogu i konfrontacji tkwi bowiem jedyna możliwa, a jednocześnie godna miana prawdziwej próby, droga dla konstruktywnej i płodnej intelektualnie burzy mózgów. Przywołany przez Radosława Strzeleckiego w tekście pełniącym poniekąd funkcję wstępu (Mêlée, czyli w kręgu...) cytat z Jaspersa doskonale oddaje charakter projektu „Mêlée”...

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt