Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Michał Choptiany

– ur. 1984, doktorant na krakowskiej polonistyce; absolwent polonistyki (spec. komparatystyka) w ramach MISH UJ, tam kończy również filozofię. W roku 2007/2008 stypendysta Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i Funduszu im. Estreichera. Zasadniczo wierny literaturze dawnej (zwłaszcza retoryce) oraz problematyce związków lingwistyki i filozofii; pozostałe zainteresowania ma rozproszone i niestabilne, cechujące się nagłymi odejściami i powrotami. Sekretarz redakcji „Polish Journal of Philosophy”. Mieszka w Krakowie. Kontakt: m_choptiany[at]autograf.pl.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt