Witryna Czasopism.pl

nr 11 (164)
z dnia 20 maja 2006
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

EROGENNE SFERY POPKULTURY

Wojciech Wiśniewski

Popkultura stała się przestrzenią zmagań odrębnych sił, a wraz z postępującą erozją kultury represyjnej ważnym propagatorem nowych wartości i norm. Pogłębiający się z czasem konformizm obyczajowy spowodował jednak, że wpisana w krajobraz kultury erotyka napotkała na swej drodze nowe trudności. Nie uruchamiała już tych samych reakcji co kiedyś, przez co musiała stać się jeszcze bardziej prowokacyjna i nachalna. Doprowadziło to do głębokiego rozłamu między erotyzmem przedstawianym publicznie i tym, który pozostawał ukryty w cieniu sfery prywatnej. Finał tego procesu widzimy dzisiaj: pozbawiona emocjonalnego komponentu, „samoreferencyjna” erotyka, idealne, niejednokrotnie przetworzone komputerowo ciała – wszystko to składa się na otaczającą nas hiperrzeczywistość.

 

„TYGODNIK POWSZECHNY”: NA PRZEKÓR INFLACJI SŁÓW

Grzegorz Wysocki

Nawet w krótkim tekście o najnowszej pracy Doroty Nieznalskiej w „Tygodniku Powszechnym ”znajdziemy zdania takiej urody: „Krytyka i odrzucenie – o ile nie wiążą się z ideologią – to paradoksalne świadectwo bliskości”. Takim świadectwem jest z pewnością rozmowa o Judaszu przeprowadzona przez Artura Sporniaka dla „Książek w Tygodniku”. Religioznawca i filozof, Zbigniew Mikołejko, przyznaje, że „Judasz jest także – chcę tego czy nie – moim bratem. Mało tego: w każdym z nas jest Judasz, o czym świadczą nasze mniejsze czy większe zdrady wobec tych, z którymi pracujemy i żyjemy, i zdrady wobec siebie samych. Figura Judasza jest ponadto wygodna, bo przejęła starotestamentalną funkcję [...] kozła ofiarnego.

 

„TWÓRCZOŚĆ” ZDOMINOWANA PRZEZ KOBIETY

Tomasz Charnas

Sprawczynią czytelniczej ekstazy i nieskrywanej radości stała się Joanna Bielas – recenzentka Fototapety Michała Witkowskiego. Mamy bowiem w nowym numerze „Twórczości” coś więcej niż tekst krytycznoliteracki poświęcony jednej osobie czy książce. Autorka tekstu Ciotka Klotka przesyła buziaka zadowoliła mnie szerokim spojrzeniem na prozaiczne pisemka Michaśki i słodkimi aluzjami o znaczeniu bodźców, które podniecają do pisania, rozpalają do bezkrytycznego wydania z siebie głosu. Zahaartowana w Lubiewie, a potem zWABiona aprobatą dla własnej Foto/tapety Literat/ka doczekała się wplątania w dwie sprawy: literaturki z natury rzeczy oczywiście zaangażowanych w ogóle, a towarzyskiej młodej prozy polskiej szczególnie.

 

SIŁA DOKUMENTU

Beata Pieńkowska

Dość mam różnych akcji, które starają się mnie przekonać do lektury Kodu Leonarda da Vinci, następnie seriai książek prostujących rzekome „przekłamania” Dana Browna, a na końcu opłacenia należności za kinowy bilet. Żadne pismo filmowe, zwłaszcza to ambitnie podejmujące wyzwania współczesności jak „Kino”, nie oprze się hollywoodzkiemu walcowi. Jeśli wciągnęliśmy się na którymś etapie w akcję o kryptonimie Kod da Vinci, warto przeczytać artykuł religioznawcy i filozofa Jerzego Prokopiuka Święty Graal i anty-Graal o źródłach inspiracji cenzurowanej w ostatnich dniach książki Browna oraz produkcji Rona Howarda.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt