Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Beata Pieńkowska

Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW. Bada relacje między polską kulturą współczesną i kulturą anglo-amerykańską (kontekst literacki i filmowy).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt