Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Tomasz Charnas

ur. w 1981 r., wietschny student polonistyki UJ. Miniony nauczyciel, krytyk/ant, dążący do tekstowego ideału (auto)korektor i redaktor. Krytyczna (?) strona autorska: www.charnas.pl.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt