Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Grzegorz Wysocki

– (ur. 1985) krytyk literacki okazjonalnie parający się innymi gatunkami. Stale współpracuje z „Witryną”, „ARTpapierem”, Wirtualną Polską i Polskim Radiem. Publikował m.in. w „Dzienniku”, „Twórczości”, „Studium”, „Ha!arcie”, „Arte”, „Portrecie”, „LiteRacjach”, „[fo:pa]”, „Red.”, „Wakacie”. Student dziennikarstwa UJ.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt