Witryna Czasopism.pl

nr 14 (264)
z dnia 20 grudnia 2010
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | wybrane artykuły | teraz o... | autorzy | archiwum

NOWA EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA 1918-1939

Andrzej Szczerski

Dla (...) „Nowej Europy” powstanie struktur państwowych stworzyło nieznane dotąd możliwości budowy nowoczesnych tożsamości w poszczególnych krajach regionu. Modernizacja wiązała się zarówno z tworzeniem fundamentów niepodległego bytu politycznego oraz reformami gospodarczymi, jak i z przemianami w dziedzinie kultury. Oczekiwany awans cywilizacyjny miał nie tylko potwierdzić prawo nowych państw do istnienia, ale także do zajmowania eksponowanego miejsca w Europie.

 

SYRENA PRZY ZLEWOZMYWAKU

Anna Roter-Bourkane

Autorka nie mogła jednak spodziewać się tego, iż po siedemdziesięciu trzech latach bohaterkę wskrzesi inny pisarz, tym samym przedłużając jej literacką egzystencję aż do czasów nam współczesnych, w których dzieje się akcja Godzin Michaela Cunninghama. Wykorzystanie tytułu, z którego zrezygnowała Woolf, jest już samo w sobie znaczące, w istocie bowiem jest to intertekstualna gra z fabułą Pani Dalloway, pełna zwerbalizowanych i ukrytych nawiązań, mniej lub bardziej subtelnych odniesień, oparta na tożsamym schemacie fabularnym (...).

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt