Witryna Czasopism.pl

nr 5 (255)
z dnia 5 marca 2010
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o... | autorzy | archiwum

W SPRAWIE DOTACJI DLA CZASOPISM REGIONALNYCH

Szanowni Państwo,


pragnę niniejszym zaprosić serdecznie do otwartej dyskusji na temat lektury wyników I naboru wniosków – Program: Wydarzenia – Czasopisma (na stronie MKiDN na 2010 rok). W moim odczuciu wyniki są przerażające i skłaniają do refleksji – jaka przyszłość czeka dzisiaj kulturę lokalną, co czeka aktywne środowiska lokalne, jak i w jakiej atmosferze działać mają małe ojczyzny. Te i cały szereg innych pytań nasuwa się dzisiaj... Decyzje Pana Ministra według sugestii Ekspertów są przerażające. Pozytywną decyzję otrzymało zaledwie 46 tytułów (w tej liczbie tak wartościowe, jak: „Pomosty”, „Guliwer”, „Pamiętnik Literacki” i „Pamiętnik Teatralny” czy „Teksty Drugie”; na wykazie czasopism odrzuconych z powodów błędów formalnych figuruje 28 tytułów (w tej liczbie część to pisma mniejszości narodowych), natomiast podarunek Pana Ministra dla dotychczasowych, świetnych i wartościowych czasopism stanowi wykaz tych, które Eksperci ocenili negatywnie, wśród nich są: „Gazeta Górska” (PTTK), „Kultura i Biznes”, „Format P”, „Gadki z Chatki”, „Spotkania z Zabytkami”, „Pegaz Lubuski”, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, „Akant”, „FA-art” i in., w tym także „Siódma Prowincja” (ogółem jest ich 60 tytułów).


Z całą pewnością ta decyzja Pana Ministra będzie komentowana jeszcze długo i nie będzie tu łagodnych słówek. Naturalnym wydaje się, aby Sejmowa Komisja Kultury zajęła się tym niezbyt przyjemnym tematem. Prawdą jest też, że opinie ekspertów nie zawsze są trafne i powinny być wiążące dla decydenta. Pisząc o tym, mam oczywiście żal do Pana Ministra, że taką decyzję podjął w odniesieniu do mojego czasopisma, które stoi w przededniu jubileuszu 20. urodzin.


Dodatkowo pragnę zauważyć brak spójności pomiędzy Regulaminem i ostatecznymi typowaniami, to jest chyba kuriozum. W Regulaminie czytamy: ilość punktów gwarantująca otrzymanie dotacji (rekomendacji) wynosi – 60 pkt, w wykazach opublikowanych w rubryce – Limit punktów gwarantujący dotację – wykazuje się 68 pkt. I to jest ta bardzo brzydka gra! Jeszcze raz proszę o opinie, w szczególności tych wspaniałych redakcji, jak:. „Pro Libris”, „Kwartalnik Kulturalny Kujawy i Pomorze”, „Sztuka.pl”, „Pegaz Lubuski”, „Witryna” czy „Spotkania z Zabytkami”. Być może dyskusja nic nie zmieni, ale wydaje się, że warto o tak ważnej sprawie porozmawiać.


Z wyrazami szacunku

Marek Jędras

Red. Kwartalnika Kulturalnego „Siódma Prowincja”

zobacz w najnowszym wydaniu Witryny:
KOMEDIA NIE JEST (POLSKĄ) KOBIETĄ
PASOLINI – REAKTYWACJA
PLANETA PRL
felieton__PiSarz i POeta
...O CZASOPISMACH KULTURALNYCH
O CZASOPISMACH OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH, CZYLI O TYM, DLACZEGO KAPELUSZ MIAŁBY PRZERAŻAĆ
zobacz w poprzednich wydaniach Witryny:
„Niechcący dialog” o Unii
felieton__CZUCIOWCY NA START
JAK TO SIĘ ROBI W MOSKWIE

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt