Witryna Czasopism.pl

nr 5 (255)
z dnia 5 marca 2010
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | teraz o... | teraz o... | autorzy | archiwum

W SPRAWIE DOTACJI DLA CZASOPISM REGIONALNYCH

Publikujemy list, który otrzymaliśmy od red. Kwartalnika Kulturalnego „Siódma Prowincja”, Marka Jędrasa.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt