Witryna Czasopism.pl

nr 3 (267)
z dnia 25 marca 2011
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o... | przeglądy prasy | list otwarty do ministra kultury | teraz o... | autorzy | archiwum

LIST OTWARTY DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zarząd Fundacji Otwarty Kod Kultury zamieszcza list otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sformułowany w związku z trybem przyznania dotacji w programie Wydarzenia artystyczne Priorytet Czasopisma.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt