Witryna Czasopism.pl

nr 3 (253)
z dnia 5 lutego 2010
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o... | przeglądy prasy | teraz o... | autorzy | archiwum

JEŚLI KOŁAKOWSKIEGO NIE MA...

Michał Choptiany

Honoru numeru bronią dwa teksty położone na dwu biegunach bloku poświęconego Kołakowskiemu. Pierwszym jest esej Pawła Śpiewaka Kapłan i Leszek Kołakowski, drugim zaś − studium Marcina Polaka Kapłan, błazen i wojownik − trzy wcielenia filozofa. Wydawać by się mogło, że nie ma bardziej ogranego motywu, bardziej zużytej figury związanej z filozofią Kołakowskiego niż dychotomia kapłana i błazna traktowana tradycyjnie jako metaforyczne przedstawienie opozycji doktrynerstwa i relatywizmu („Znak” 2/2010)...

 

MEDIUM ROMANTYZMU I POLITYKI

Marcin M. Bogusławski

Arcyciekawy wydaje mi się szkic Michała Kozłowskiego zatytułowany Hannah Arendt: wolność, polityka i widma Marksa. Dokonując refleksji nad doraźno-politycznymi aspektami pism filozofki, pokazuje bowiem Kozłowski te fragmenty jej filozofii polityki, których ciągle w Polsce nie dostrzeżono (a jeśli, to w niedostatecznym stopniu) i nie wykorzystano („Kronos” nr 4/2009).

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt