Witryna Czasopism.pl

nr 21 (223)
z dnia 5 listopada 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o… | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

KRYTYKA ROZUMU IDEOLOGICZNEGO

Michał Choptiany

Oprócz kilkudziesięciu stron na temat Łaskawych oraz bloku traktującego o myśli Petera Sloterdijka znaleźć możemy w „Przeglądzie Politycznym” nr 90 (2008) wyśmienicie skomponowany zestaw tekstów poświęconych Raymondowi Aronowi. Wydawać by się mogło, że Aron jest postacią naturalną dla „Przeglądu” − jako jeden z ostatnich wielkich europejskich myślicieli liberalnych patronuje przecież niejako pismu gdańskich liberałów i dalsze uzasadnianie jego obecności na łamach kwartalnika nie ma większego sensu. W przypadku tego numeru jednak ów sens jest i to o wiele głębszy.

 

ŁAPY PRECZ OD KULTURY!

Anna Ryguła

„Spotkania z Zabytkami” (10/2008) otwiera artykuł Anny Żakiewicz, będący głosem w dyskusji o muzeach (No i po co nam w ogóle te muzea…?). Autorka odpowiada na zarzuty sformułowane w tekstach zamieszczonych w „Metrze”, „Gazecie Stołecznej” i „Polityce”, a wymierzone przeciwko muzeom w ogóle, a szczególnie przeciw muzeom narodowym. Adwersarzom nie podoba się, że muzea to droga rozrywka, a muzealnicy marnotrawią pieniądze uczciwych podatników; że obrazy wiszą za wysoko, a w Warszawie ludzie i tak od kolejnego muzeum (Sztuki Nowoczesnej) wolą obwodnicę.

 

LITERATURA AUSTRIACKA W „TOPOSIE”

Lidia Koszkało

Najnowszy numer „Toposu” [4 (101) 2008], pierwszy po wydaniu jubileuszowym, zawiera zbiór tekstów austriackich twórców skupionych wokół kwartalnika „Lichtungen”, wydawanego w Grazu. Publikacja ta jest pokłosiem trzydniowego festiwalu literackiego „Austria:Polska 5:5”, zorganizowanego w Warszawie, Sopocie i Praniu na Mazurach. Spotkania, zainicjowane z polskiej strony przez „Topos”, zaowocowały w tym roku rewizytą współredaktorki austriackiego czasopisma „Lichtungen” – Nicole Scheiber oraz piszących do pisma prozaików i poetów.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt