Witryna Czasopism.pl

nr 9 (162)
z dnia 20 kwietnia 2006
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

GDYBY CHOCIAŻ MUCHA

Maciej Stroiński

Artur Majer na łamach „Odry” bezwstydnie ukochał Tajemnicę Brokeback Mountain Autor jest osobą młodą. To widać szczególnie po tytule recenzji: Po prostu o miłości. Nie wątpię, że za jakiś czas pojmie, że miłość z „po prostu” to nie teges, tj. żadna tam z miłością oczywistość. Tadeusz Bartoś to również człowiek nieleciwy, a przy tym jakoś do nieoczywistości przywiązany. W „Znaku”, pyta o zło i cierpienie. Takie zapytywanie jest szalenie nieretoryczne i bezpretensjonalne, m.in. bez pretensji do konkluzywnych odpowiedzi. Skądinąd wygląda na to, że w sprawach ostatecznych liczą się tylko rozważania doraźne...

 

KAPUŚCIŃSKI, CZYLI DLACZEGO WARTO MIEĆ „TOPOS” NA PÓŁCE

Grzegorz Wysocki

Esej Pawła Urbaniaka pt. Kapuściński – krytyk późnej nowoczesności wypada polecić przede wszystkim tym, którzy z antropologicznymi, socjologicznymi czy humanistycznymi uwagami krytycznymi autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego nie mieli do tej pory do czynienia. Jest to dość zgrabny i interesujący, przez wzgląd na dobór cytatów z dzieła reportera, „bryk” z rozmyślaniami i spostrzeżeniami z późnej ponowoczesności. Urbaniak wprowadza nas w zagadnienia twórczości autora Lapidarium, pisząc o fenomenie jego osoby i twórczości, i to od niego właśnie najlepiej rozpocząć lekturę bloku tekstów o Kapuścińskim w „Toposie”.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt