Witryna Czasopism.pl

nr 30 (147)
z dnia 22 października 2005
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | wybrane artykuły | teraz o… | autorzy | archiwum

RYTUAŁ, RYTUAŁ I PO RYTUALE

Michał P. Garapich

Na poziomie grupy funkcja rytuału wykracza więc poza zapewnienie dobrego samopoczucia jednostce i odpowiedzi na pytania o sens przełomowych wydarzeń jak śmierć. W przypadku masowych rytuałów przejścia chodzi o wiele więcej. Stawką jest ekspresyjne odtworzenie, ożywienie i publiczna prezentacja zestawu wartości, które grupa, a zwłaszcza jej elity uważa za konstytutywne, pożądane i godne kultywowania. Ostatecznie też chodzi o nową legitymizację struktury władzy i umocnienie roli autorytetów moralnych. Masową ekspresją uczuć musi ktoś zarządzać, ktoś musi ludziom pomóc w wyrażaniu lęków, nazwać nienazwane i określić niepojęte

 

MIĘDZY KULTURĄ A ANTROPOTECHNOLOGIĄ

Kazimierz Krzysztofek

Stawiam pytanie, jaki system regulacji życia społecznego tworzy się w epoce komputera i sieci, nie ulega bowiem wątpliwości, że na naszych oczach rozpada się system regulacji oparty na starych instytucjach polityki i kultury. Wiek dwudziesty pierwszy potrzebuje nowego systemu zarządzania. Rodzą się pytania, jakie elementy regulacji są konieczne, aby życie człowieka w dwudziestym pierwszym wieku było bardziej bezpieczne, twórcze, a przynajmniej bardziej znośne, czy zasadne są obawy, że zostanie ona wykorzystana do kontroli, kto powinien ewolucję tego systemu monitorować, czy jakieś siły będą do tego zdolne, i wreszcie, jaki zakres wolności jednostki w nowych warunkach jest realny. Pytania te powinny interesować wszystkich: liberałów, konserwatystów, socjalistów, globalistów, antyglobalistów, etatystów i anarchistów.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt