Witryna Czasopism.pl

nr 30 (147)
z dnia 22 października 2005
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | wybrane artykuły | teraz o… | autorzy | archiwum

…AUTORACH SIECIOWYCH CZASOPISM KULTURALNYCH. Wraz z rozwojem nowego medium, jakim jest Internet, rodzą się nowe zjawiska. Zwróciliśmy się do kilku redaktorów pism sieciowych z pytaniem, czy autorzy sieciowi bywają uciążliwi i więcej z nimi kłopotu niż satysfakcji, czy – przeciwnie – stają się źródłem twórczych odkryć? Temat wywołała w swoim felietonie Patrycja Kierzkowska, redaktor naczelna internetowego pisma „Apeiron Magazine”. Wypowiadają się: Violetta Sajkiewicz, redaktor naczelna internetowego dwutygodnika „artPAPIER” oraz Michał Krupko, redaktor magazynu internetowego „Tawerna RPG”.


Podyskutuj o tym na FORUM

REDAKTOR W POSZUKIWANIU AUTORA

Violetta Sajkiewicz

Oczywiście, można narzekać na upadek polszczyzny, wybrzydzać, że autorzy nagminnie przysyłają teksty zapisane jako dokumenty Worda lub że załączane przez nich fotografie mają rozdzielczość, która pozwoliłaby na wydrukowanie plakatu. Ale problemy te, a redaguję również teksty drukowane na papierze, nie dotyczą wyłącznie działań prowadzonych w sieci.

 

AUTOR ZAANGAŻOWANY

Michał Krupko

Kłopot pojawia się wówczas, gdy do zespołu starych przyjaciół dołącza ktoś nowy, kto nie potrafi się odnaleźć w hermetycznym środowisku redakcyjnym, co utrudnia kontakt. A bez dobrej komunikacji nie da się tworzyć pisma internetowego.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt