Witryna Czasopism.pl

nr 1 (265)
z dnia 5 lutego 2011
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | wybrane artykuły | teraz o... | autorzy | archiwum

O KOBIETACH JASNO I WYRAŹNIE

Marcin M. Bogusławski

Tekst Roguskiej próbuje wyjaśnić mechanizmy stojące za nieobecnością „pisarek w węgierskiej historii literatury”. Zdaniem Autorki na takie status quo złożyło się wiele czynników, można jednak wskazać główny z nich. Jest nim „wyjątkowo nieprzychylna pisarstwu kobiet postawa krytyki literackiej”. Źródeł owej „tradycji lekceważenia” szuka Roguska w XIX wieku, kiedy „coraz więcej pisarek zaczęło… przenosić się do Pesztu, miasta wydawnictw i redakcji czasopism” [„Tekstualia” nr 4 (23) 2010].

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt