Witryna Czasopism.pl

nr 22 (248)
z dnia 20 listopada 2009
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | teraz o... | autorzy | archiwum

COOL CYMRU*

Marta Lupa

Magda Heydel w recenzji tomu Biały Tygrys konstatuje, iż brak tam jednego z bardzo istotnych wierszy poety, tzn. Welsh Landscape. Co ciekawe, „Literatura na Świecie” (7-8/2009) również pomija ten wiersz. Zabrakło także poezji Dylana Thomasa. Nie podejrzewam redaktorów o niedopatrzenie w tej kwestii. Decyzje dotyczące wyboru poszczególnych tekstów pokazują raczej, iż – opracowując walijski numer – przewrotnie odeszli oni od kanonu i sięgnęli nieco głębiej, do Walii polskiemu czytelnikowi niemal nieznanej i mało dostępnej. Co więcej, pokazali jej pełen koloryt.

 

ZDEKONSTRUOWAĆ PRZEMIJANIE

Marcin M. Bogusławski

Listopad jest miesiącem szczególnie trudnym dla redakcji czasopism. W naturalny sposób narzuca bowiem tematy związane z przemijaniem, śmiercią, pamięcią, a więc z tym, co trudno jest zamknąć w medium języka, ale i o czym trudno powiedzieć coś nowego. Szczęśliwie problemów tych uniknęła listopadowa „Odra” (nr 11/2009). Stało się tak zapewne dlatego, że poddano w niej dekonstrukcji podstawową ideę wiązaną z przemijaniem – ideę cezury, przełomu. Autorzy numeru pokazują, że nic nigdy nie kończy się definitywnie, bez względu na to, jak efektownie cezury wyglądają w podręcznikach historii.

 

AUTOR SZUKA TYTUŁU

Łukasz Grzesiczak

W tym samym wrześniowym numerze miesięcznika Kazimierz Bolesław Malinowski, recenzując książkę Alefa Sterna Pola laska, czyli upadek czwartej kości pospolitej rzeczy (Anagram, Warszawa 2009), udaje się w rejony muzyki spokojniejszej i wyciszonej. A mianowicie, zadaje pytanie znane nam już dzięki piosence Republiki (wzbogacone cytatem z Tomasza Lisa): Co z tą Polską? Nie pytaj o Polskę. Ale prawdziwy wysyp tytułów zaczerpniętych z muzycznej popkultury przynosi dopiero nowa, listopadowa „Lampa”.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt