Witryna Czasopism.pl

nr 2 (204)
z dnia 20 stycznia 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o… | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

ZDROWIE NA WYSTAWIE. KRAKOWSKIE MUZEA MEDYCZNE

Łucja Piekarska-Duraj

Dwa krakowskie muzea związane z farmacją opowiadają zupełnie różne historie, które łączy pewnie znacznie więcej niż jeden człowiek. Związek o tyle znaczący, że pozwala spojrzeć na obydwa muzea jako na instytucje, w których rzeczywiście mamy szanse dowiedzieć się czegoś nie tylko o rutynowym funkcjonowaniu apteki. Bowiem nawet tak specjalistyczne muzea są przede wszystkim instytucjami budującymi dyskurs pamięci zbiorowej – dyskurs dynamiczny i istotny, także dlatego, że pozwala nam osobiście zbudować relację z tym, co minęło, a także pomaga zrozumieć to, kim jesteśmy dziś.

 

SANUS PER AQUAM, CZYLI NOWOCZESNOŚĆ
I ELEGANCJA

Marta Smagacz

Spa proponuje nie tylko możliwość dbania o zdrowie fizyczne, ale i holistyczną filozofię człowieka. Oprócz rozwiniętej technologii dbania o ciało oferuje coś więcej – filozofię wellness, akcentującą zintegrowane podejścia do człowieka, harmonię ciała i duszy. Instytucje spa to wyrafinowana oferta w luksusowej przestrzeni. Od stylu fitness, zasadniczo demokratycznego i raczej stadnego, styl wellness różni się deklarowanym zindywidualizowaniem usług, skoncentrowaniem na specyficznych potrzebach jednostki.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt