Witryna Czasopism.pl

nr 6 (208)
z dnia 20 marca 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o… | wybrane artykuły | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

KRAKÓW MIASTO PAPIESKIE

Anna Niedźwiedź

Język mitu, symbolu potrzebuje wielkich słów, wielkich wydarzeń, znaczących miejsc. Kraków – miasto, które w mitologii polskiej obrosło legendami jak żadne inne miejsce na mapie Polski, miasto, które w dyskursie ukształtowanym w XIX w. jawi się jako skarb narodowy i wielkie kulturowe dziedzictwo – jest niewątpliwie miastem predestynowanym do pełnienia funkcji miejsca, które wydało na świat i ukształtowało największego współczesnego bohatera narodowego. Wyobrażenie „papieskiego miasta” łączy zatem w sobie wiele wątków, które składają się na legendarium krakowskie.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt