Witryna Czasopism.pl

nr 1 (203)
z dnia 5 stycznia 2008
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | teraz o… | przeglądy prasy | autorzy | archiwum

W nowym roku…

Kończąc stary rok, prezentujemy ostatnie wypowiedzi powstałe w ramach miniFestiwalu Kultura Polskich Czasopism. Autorami są Piotr Czerniawski, redaktor wrocławskiego czasopisma „Rita Baum”, oraz Natalia Sosin, redaktorka polskiego wydania cafebabel.com.

Przedmiotem zainteresowania autorów omówień prasy kulturalnej znalazły się tym razem takie pisma, jak „KZ”, „Zeszyty Literackie” oraz „Modern Art”.


Redakcja

 

REKAPITULACJA

Piotr Czerniawski

Młody adept dziennikarstwa był zadziwiony naturą Czytelnika. Pewnego dnia przybył do sławnego Redaktora i zapytał „Mistrzu, jaka jest prawdziwa natura Czytelnika?”. „Pomyśl o drodze”, powiedział Mistrz. „Musisz podążać drogą, by osiągnąć swój cel i zdobyć Czytelnika. Niektórzy w tym celu pokonują dłuższą, niektórzy krótszą drogę, prowadzącą wszak do tego samego. A przecież nie osądzasz osoby, która puka do Twoich drzwi po długości drogi, jaką przebyła, by do Ciebie dotrzeć”. I młody adept doznał Oświecenia.

 

CZYM JEST TWORZENIE CAFEBABEL.COM?

Natalia Sosin

Specyfiką magazynu internetowego cafebabel.com (strona polskiej wersji językowej: www.cafebabel.com/pl) jest to, że równocześnie ukazuje się w siedmiu językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, katalońskim i polskim oraz fakt, że współpraca z autorami tekstów i tłumaczami opiera się na zasadach wolontariatu. Cafebabel.com powstał w 2001 roku i od początku przyświecała mu idea dialogu paneuropejskiego oraz tworzenia europejskiej opinii publicznej.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt