Witryna Czasopism.pl

Nr 19 (136)
z dnia 2 lipca 2005
powrót do wydania bieżącego

zapraszamy | przeglądy prasy | wybrane artykuły | teraz o… | autorzy | archiwum

ROZSTAJE EUROPY

Arnold Deć

Ukraiński pisarz opowiada o starym człowieku, który pokazywał mu dokumenty poświadczające, że choć nigdy nie wyjeżdżał z rodzinnego miasta, był już obywatelem pięciu państw. Andrzej Stasiuk rewanżuje się ciekawym spostrzeżeniem: kreśli wizję zwykłego chłopa z Litwy, który jedzie swoją furmanką na południe. Zakładając hipotetycznie, że udaje mu się bez trudu pokonać granice oraz że porusza się tylko po terenach wiejskich, mija kolejno Białoruś, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i dociera do krajów bałkańskich. Według Stasiuka w żadnym z tych państw nie wzbudziłby większego zdziwienia swoją obecnością ani swoim wyglądem, bo wszędzie wyglądałby i zachowywałby się podobnie do tubylców.

 

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt