Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Bernadetta Darska

ur. 1978 r., mieszka w Olsztynie, redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Publikacje m.in.: „Twórczość”, „Nowe Książki”, „Kresy”, „Dekada Literacka”, „FA-art.”, „Res Publica Nowa”, „Odra”, „Zadra”, „artPapier”, a także w tomach zbiorowych. Autorka książki krytycznoliterackiej Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej (2006).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt