Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Konrad C. Kęder

ur. w 1965 r. Autor prozy, książeczek parapoetyckich i szkiców krytycznoliterackich. Redaktor Witryny Czasopism.pl, redaktor naczelny „FA-artu”. Ostatnio wydał tom wierszy Najnowszy model (2004).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt