Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Katarzyna Wajda

Absolwentka polonistyki UJ, doktorantka na filmoznawstwie UJ. Zajmuje się przede wszystkim kinem polskim, przygotowuje doktorat o peerelowskim kryminale.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt