Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Ksymena Filipowicz-Tokarska

absolwentka polonistyki szczecińskiej, następnie doktorantka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W maju 2008 obroniła pracę doktorską pt. Polski dyskurs feministyczny po roku 1989: retoryka i erystyka (promotor: prof. Ewa Kraskowska). Publikowała w „Pograniczach”, „Czasie Kultury” i w tomach pokonferencyjnych. Wraz z mężem i synkiem mieszka w Słubicach, gdzie prowadzi zajęcia na polonistyce w tamtejszym Collegium Polonicum. Kultywuje sztukę żywego słowa.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt