Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Anna Roter-Bourkane

W 2002 r. ukończyła Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Poznań; praca magisterska poświęcona problematyce dramatów Słowackiego. W 2007 r. obroniła rozprawę doktorską dotycząca zagadnień europejskiej tradycji traktatowej w poematach Cypriana Norwida. Od 2007 roku jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Publikowała w „Kronice Wielkopolski”, roczniku „Studia Norwidiana”, tomach zbiorowych, n.in. Jak czytać Norwida? (2008), Piękno wieku XX (2008), O historyczności (2008), Mickiewicz daleki i bliski (2005). Od 2007 roku pracuje w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Pasjonatka twórczości Virginii Woolf. Nie ma telewizora.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt