Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Marta Lupa

– magister literatury angielskiej; podczas studiów w Wielkiej Brytanii utwierdziła się w przekonaniu, że literatura, nie tylko ta w języku Szekspira, jest jej życiową pasją. Chwilowo poświęca się nauczaniu języka angielskiego. Planuje napisać pracę doktorską na temat prozy Margaret Drabble i Olgi Tokarczuk.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt