Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Roman Jagiełka

– student polonistyki i matematyki komputerowej na UJ. Interesuje się współczesną literaturą, kinem i krytyką literacką. W latach 2006-2008 był prezesem Koła Naukowego Studentów Wiedzy o Kulturze. Publikował w „Roczniku Mitoznawczym”. Współorganizator konferencji studenckich: „Kultura jako pole walki. Normy – Tabu – przekroczenie”, „Narrare necesse est...” oraz „Ciało i Melancholia”.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt