Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Małgorzata Szumna

– ur. 1984, absolwentka krakowskiego MISH-u, obecnie doktorantka Wydziału Polonistyki UJ. Zaintrygowana skrzyżowaniem literaturoznawstwa i antropologii widowisk, w tym kontekście bada związki polskiej i rosyjskiej awangardy w latach międzywojennych. Kontakt: m.szumna[at]gmail.com.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt