Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Aleksander Lipski

– socjolog, pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach. Niektóre ważniejsze publikacje: Sztuka a rzeczywistość potocznego doświadczenia (1992), Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej (1995), Probleme der ästhetischen Kultur in der Massengesellschaft (1998), Między epistemologią a aksjologią. Na przykładzie związków socjologii i polityki społecznej (1999), Sposób istnienia rzeczywistości społecznej: problem filozoficzny czy socjologiczny? (2000), Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku (2001), Ubóstwo w sferze kultury (2004), Status kultury w warunkach społeczeństwa rynkowego (2006), Sztuka – temat zamknięty? (2007), Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego (2008), Mity i rzeczywistość społeczeństwa obywatelskiego (2008), Elementy logiki rozwoju społeczeństwa nowoczesnego (2008), Komu potrzebna jest polityka edukacyjna? (2009).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt