Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Michał Wiśniewski

– jest historykiem sztuki, architektem, doktorantem w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się architekturą międzywojenną oraz współczesną, prowadzi badania nad tematem sztuki tworzonej na potrzeby państwa. Jest autorem monografii Ludwika Wojtyczki, krakowskiego architekta i konserwatora zabytków pierwszej połowy XX wieku.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt