Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Halina Gąsiorowska

– (1979) poświęciła dwie prace magisterskie komiksowi. Obydwie obroniła na Uniwersytecie Warszawskim, pierwszą pod tytułem Żbik i Zbeak. Język w komiksie na Wydziale Polonistyki, a drugą: Komiks jako medium postmodernistyczne w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Ukończyła Pomagisterskie Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio gra w happeningach.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt