Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Sławomir Buryła

– (ur. 1969) dr hab., profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się literaturą wojny i okupacji, a zwłaszcza problematyką Holocaustu. Autor książek Prawda mitu i literatury oraz Opisać Zagładę; edytor krytycznego wydania dwóch tomów prozy Tadeusza Borowskiego i Dziennika wojennego Leopolda Buczkowskiego; współredaktor (razem z Pawłem Rodakiem) tomu Wojna: doświadczenie i zapis. Członek Zespołu Badań nad Literaturą Holocaustu przy IBL PAN.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt