Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Izabela Mikrut

– filolog polski, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Publikowała m.in. w „Twórczości” i „Odrze”, pisze recenzje i eseje naukowe dla „Śląska”, „Toposu” i „Guliwera”. Prowadzi dział recenzji w wortalu Granice.pl.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt