Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Marta Chmielewska

– (1984) studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, amatorka kina (szczególnie azjatyckiego).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt