Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Anna Niedźwiedź

– etnolog, antropolog kulturowy, pracownik naukowy IEiAK UJ. Autorka książki Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt