Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Tadeusz Kornaś

– pracownik Katedry Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny Gazety Teatralnej „Didaskalia”. Opublikował m. in. Polskie alternatywne środowiska teatralne 1980-1989, antologię „Dziady”. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) oraz monografię Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt