Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Piotr Gruszczyński

– ur. 1965, krytyk teatralny, kierownik dramaturgiczny TR Warszawa. Wydał Ojcobójcy. Młodsi, zdolniejsi w teatrze polskim (2003) oraz Szekspir i uzurpator. Z Krzysztofem Warlikowskim rozmawia Piotr Gruszczyński (2007).

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt