Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Maciej Mazerant

– absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, a także Studiów Podyplomowych Zarządzanie w Kulturze w Polskiej Akademii Nauk oraz Collegium Europejskiego w Polskiej Akademii Nauk. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich, promocji i upowszechniania projektów europejskich, wydawca magazynu „Purpose – przedsiębiorczość w kulturze”, właściciel firmy European Concept Consulting.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt