Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Zdzisław Wichłacz

– redaktor naczelny Kwartalnika „Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie”. Absolwent Wydziału Humanistycznego Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Dziennikarz, publicysta, autor reportaży o tematyce społeczno-obyczajowej, a także esejów filozoficznych i utworów poetyckich. Uczestnik seminarium doktorskiego z etyki i aksjologii przy Instytucie Filozofii UMK, projektowany temat pracy: Etyka środków masowego przekazu. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy – International Federation of Journalists w Brukseli.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt