Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Łukasz Maciejewski

– filmoznawca, krytyk filmowy. Stały współpracownik wielu czasopism: m.in. „Dziennika”, „Kina”, „Filmu”, „Machiny”, „Dekady Literackiej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Notatnika Teatralnego”, „Krakowa” i „Kwartalnika Filmowego”. Współautor wielu książek, współpracownik dydaktyczny UJ i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt