Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Marta Eloy Cichocka

– poetka z tytułem doktora iberystki; stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007) w dziedzinie literatury; tłumaczka oraz dziennikarka specjalizująca się w fotografii współczesnej. Opublikowała Wejście ewakuacyjne (2003) i Lego dla ego (2005), zbiory wierszy i fotografii.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt