Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Agnieszka Nęcka

– ur. 1980 r., krytyk literacki, asystent-doktorant w Zakładzie Literatury Współczesnej INoLP Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka książki Granice przyzwoitości. Doświadczanie intymności w polskiej prozie najnowszej (2006). Mieszka w Sosnowcu.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt