Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Paulina Czwordon

– doktor nauk humanistycznych, autorka rozprawy Empatia i obserwacja w poezji Jerzego Ficowskiego. Publikowała m.in. w „Kresach”, „Literaturze na Świecie”, „Toposie”, „Polonistyce”, „Midraszu”.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt