Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Czesław Robotycki

profesor; dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kultury UJ; autor książek Tradycja i obyczaj w środowisku wiejskim, Etnografia wobec kultury wspóczesnej, Nie wszystko jest oczywiste; redaktor tomów Cultural Identity and Ethnicity in Central Europe, PRL z pamięci; autor ponad 140 artykułów z zakresu antropologii.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt