Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Jacek Sosnowski

student 5. roku kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW. Poza teoriami spiskowymi świata nowych technologii zajmuje się życiem i twórczością Huntera S. Thompsona, laboratorium pracy pozornej – antropologią patologii pracy oraz peryferiami kultury popularnej.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt