Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Arkadiusz Wierzba

ur. 1985, student polonistyki UJ, współredaktor polskiego serwisu poświęconego Bohumilowi Hrabalowi – www.hrabal.go.pl. Mieszka w Krakowie.

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt