Witryna Czasopism.pl

zapraszamy | autorzy | archiwum

Piotr Zawojski

ur. w 1963 r. Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ. Zajmuje się teorią nowych mediów audiowizualnych i filmu. Autor Elektronicznych obrazo-światów. Między sztuką a technologią (Kielce 2000)

buduj Witrynę | © 2004 Fundacja Otwarty Kod Kultury | pytania? | kontakt